QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Gói thành viên

Free Plan

Miễn phí
Đặc điểm của Free Plan
 • 10 Danh mục thực đơn
 • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 200 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Trial Plan

Thử nghiệm
Đặc điểm của Trial Plan
 • 20 Danh mục thực đơn
 • 15 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 500 Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Premium Plus

$14.95/ Hàng tháng
$140.00/ Hàng năm
Đặc điểm của Premium Plus
 • 50 Danh mục thực đơn
 • 50 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie

Chấp nhận